jigsaw

21 - 25 ธันวาคมนี้ ขยายเวลาเพิ่มสิทธิ์ลุ้นทอง!
ให้ชาวกาชาดออนไลน์ได้สนุกเพิ่มอีก 2 ต่อ

ต่อที่ 1 :
มอบสิทธิ์ลุ้นทองเพิ่มเติมให้ผู้ร่วมสนุกอีก 5 เท่า
ต่อที่ 1 :
มอบสิทธิ์ลุ้นทองเพิ่มเติมให้ผู้ร่วมสนุกอีก 5 เท่า
1
2
3
4
สิทธิ์ลุ้นทองเดิมของคุณ x5 =
0
สิทธิ์
**กรุณาอัปเดตข้อมูลโปรไฟล์ให้ครบถ้วน
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การรับรางวัล
ต่อที่ 2 :
สะสม 8 จิ๊กซอว์พิเศษ 21 - 25 ธันวาคม เพื่อรับสูงสุด 8 สิทธิ์ทันที
ต่อที่ 2 :
สะสม 8 จิ๊กซอว์พิเศษ 21 - 25 ธันวาคม เพื่อรับสูงสุด 8 สิทธิ์ทันที
บริจาคสนับสนุน
บริการทางการแพทย์
บริจาคสนับสนุน
การบริจาคโลหิต
บริจาคสนับสนุน
งานบรรเทาทุกข์และ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
บริจาคสนับสนุน
งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
เล่น game center
ให้ครบ 3 เกม
ขึ้นรถรางสายมู 3
สถานที่ต่อเนื่องกัน
ร่วมเล่น Pick a Card
แล้วแชร์ไปโซเชียล
ทำภารกิจบ้านผีสิง
จนจบภารกิจ
บริจาคสนับสนุน
บริการทางการแพทย์
บริจาคสนับสนุน
การบริจาคโลหิต
บริจาคสนับสนุน
งานบรรเทาทุกข์และ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
บริจาคสนับสนุน
งานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
เล่น game center
ให้ครบ 3 เกม
ขึ้นรถรางสายมู 3
สถานที่ต่อเนื่องกัน
ร่วมเล่น Pick a Card
แล้วแชร์ไปโซเชียล
ทำภารกิจ
บ้านผีสิงจนจบภารกิจ