Q: [การติดตามสถานะคำสั่งซื้อ] ควรทำอย่างไร? หากพัสดุส่งออก หรือดำเนินการจัดส่งล่าช้า

หากคุณพบปัญหาเกี่ยวกับการจัดส่งคำสั่งซื้อของคุณ กรุณาทำตามข้อแนะนำ ดังนี้ ผู้ขายยังไม่จัดส่งสินค้า/ ไม่มีหมายเลขติดตามพัสดุ/ ไม่มีสถานะการจัดส่งบนระบบ

สอบถามผู้ขายผ่านช่องทางสนทนากับผู้ขายโดยตรง โดยกดติดต่อร้านค้าเพื่อดูเบอร์ติดต่อ ผู้ขายอาจใช้เวลาเตรียมการจัดส่งนานกว่าปกติ ในช่วงที่ปริมาณคำสั่งซื้อสูง แต่จะต้องจัดส่งสินค้าภายในกำ หนดการจัดส่ง (3 วัน)

พัสดุอาจมีการจัดส่งล่าช้ากว่าปกติ ในช่วงที่มีปริมาณคำ สั่งซื้อสูง หากเกินระยะ เวลาจัดส่งแล้วยังไม่ได้รับพัสดุคุณสามารถติดต่อบริษัทขนส่งโดยตรงเพื่อช่วยเหลือในการเร่งการจัดส่งสินค้า โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ทางไลน์ official account @Thailandpost