Q: คำสั่งซื้อมีปัญหาต้องทำอย่างไร?

กรณีเกิดเหตุคำสั่งซื้อแสดงสถานะยกเลิก หรืออาจได้รับปัญหาอื่น ๆ ในการสั่งซื้อ เช่น การโอนเงินเรียบร้อย แต่ข้อมูลคำสั่งซื้อไม่ขึ้น ไม่ได้รับ email ยืนยันคำสั่งซื้อ เป็นต้น ให้ลูกค้าบันทึกภาพหน้าจอเป็นหลักฐาน หรือส่งหลักฐานเป็นสลิปการโอนเงินตามเงื่อนไขกิจกรรมนั้น เข้ามาทาง Facebook chat ของงาน ที่ https://www.facebook.com/redcrossfair เพื่อส่งหลักฐานให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพร้อมกับแจ้งชื่อ เบอร์โทร email ตามข้อมูลที่ใช้ login เข้าระบบ หลังจากการตรวจสอบ จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปภายหลัง