Q: หากถูกสลาก หรือต้องการตรวจสอบสลากทำได้อย่างไร

หากถูกสลาก ระบบจะมีการแจ้งเตือนอยู่แล้ว ในเมนู “คำสั่งซื้อสลาก” และสามารถกดดูเงื่อนไขการรับรางวัลได้จากในระบบ ใต้สลากที่ถูกรางวัล ลูกค้าสามารถล็อกอินระบบ และแสดงหน้าสลากจากระบบให้กับหน่วยงานที่ท่านถูกรางวัล

หมายเหตุ ต้อง login แสดงสลากในระบบเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้ภาพแคปเจอร์ หรือภาพถ่ายจากมือถือ