Q: ต้องการเลื่อนคิวต้องทำอย่างไร

ลูกดวงสามารถเลื่อนคิวได้ด้วยตนเอง โดยกดเข้าไปที่ “รายการจองดูดวง” (กดการ์ตูนขวามือบน แล้วเข้าไปในเมนูดังกล่าว) จะเห็นรายการจองดูดวง > กด “รายละเอียดการจองคิว” แล้วกดเลื่อนคิว คิวที่เห็นจะเป็นคิวที่อาจารย์หมอยังไม่มีการจอง การเลื่อนคิวสามารถทำได้ก่อนถึงคิว 6 ชั่วโมง และการเลื่อนคิวต้องรอให้ทางหมอดูตอบรับ คิวถึงจะสามารถเลื่อนได้ (หมอดูจะใช้เวลายืนยันไม่เกิน 3 ชั่วโมงก่อนถึงคิว)
แนะนำว่า หากต้องการเลื่อนคิว ควรเลื่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน