Q: เข้าห้องดูดวงอย่างไร

เมื่อถึงเวลานัดหมายจะมี sms แจ้งเตือนให้เข้าดูดวง ผู้ใช้งานคลิกลิงก์เพื่อเข้าระบบ VDO call หรือเข้าจากระบบที่ “รายการจองดูดวง” โดยกดที่ การ์ตูนอวตารด้านบน ทางขวามือ ไปยังเมนู “รายการจองดูดวง” จะขึ้นข้อมูลคิวที่จองไว้ ปุ่มห้องดูดวงจะสามารถกดเข้า vdo call ได้ เมื่อถึงเวลานัดหมาย