Q: ชำระเงินแล้วคิวดูดวงไม่ขึ้นต้องทำอย่างไร?

หากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ไม่ได้รับการแจ้งเตือนทาง email หรือหากเข้าดูในระบบ ในส่วนของ “รายการจองดูดวง” ให้ลูกค้าบันทึกภาพหน้าจอเป็นหลักฐาน หรือส่งหลักฐานเป็นสลิปการโอนเงินตามเงื่อนไขกิจกรรมนั้น เข้ามาทาง Facebook chat ของงาน ที่ https://www.facebook.com/redcrossfair เพื่อส่งหลักฐานให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ พร้อมกับแจ้งชื่อ เบอร์โทร email ตามข้อมูลที่ใช้ login เข้าระบบ หลังจากการตรวจสอบ จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปภายหลัง