Q: ดูดวงเรียบร้อยสถานะไม่เปลี่ยนเป็นดูสำเร็จ ต้องทำอย่างไร

เนื่องจากมีเหตุระบบขัดข้องในช่วงแรก ทำให้มีการใช้อีกระบบชั่วคราว ทั้งนี้หมอดูไม่ต้องเป็นกังวลทีมงานจะมีการตรวจสอบและปรับสถานะเป็น “สำเร็จ” โดยใช้เวลาประมาณ 2-3 วันทำการ