Q: เข้าดูดวงไม่ทันต้องทำอย่างไร
สำหรับลูกดวง

ทางระบบมีการแจ้งเตือนคิวผ่าน sms ก่อนเวลาดูดวง ประมาณ 5-15 นาที กรณีลูกดวงลืม เข้าไม่ทัน ระบบจะถือว่าดูดวงสำเร็จเพราะหมอดูเข้าไปรอดูดวงเรียบร้อยแล้ว หากลูกดวงต้องการดูดวงคิวอื่น ต้องรบกวนทำการจองใหม่ ตามคิวที่ยังเปิดจองอยู่อีกครั้ง (ไม่ได้รับการคืนเงิน)