Q: ทำไมเข้าไปแล้ว ไม่มีคิวให้จอง ทั้งๆที่อาจารย์หมอแจ้งว่ายังมีคิวว่างอยู่ทำไมคิวหลังบ้านขึ้นว่าว่าง แต่หน้าบ้านไม่มีให้จองแล้ว

เนื่องจากระบบในปีนี้ ลูกดวงจะจองคิวล่วงหน้าได้ 24 ชั่วโมง ไม่สามารถจองในวันเดียวกันกับที่ต้องการดูได้ ดังนั้น หากมีคิวว่างอยู่ หรือยังไม่ได้จอง แต่ระยะเวลาเลย 24 ชั่วโมงในการจองล่วงหน้า ระบบจำทำการตัดคิวไม่ให้ปรากฏให้ลูกค้าจองได้ ถือว่าปิดคิวนั้นเลยทันที เช่น หากต้องการจองคิว รอบ 9.00 ของวันพรุ่งนี้ ต้องจองก่อน 9.00 ของวันนี้ จึงจะสามารถจองได้