Q: วิธีการสมัครเข้าใช้งาน (User)

1. เลือกไอคอนรูปคนสีแดง บนเว็บไซต์ของงานกาชาด

2. กรอก email > กดสมัคร

a. ตั้งรหัสผ่านตามเงื่อนไข (ใส่เหมือนกัน 2 ครั้ง) > กดถัดไป

  • รหัสผ่านต้องมีความยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร
  • ต้องมีอักษรตัวพิมพ์ใหญ่อย่างน้อยหนึ่งตัว
  • ต้องมีอักษรตัวพิมพ์เล็กอย่างน้อยหนึ่งตัว
  • ต้องมีตัวเลขอย่างน้อยหนึ่งหลัก
  • ต้องมีอักขระพิเศษอย่างน้อยหนึ่งตัว

b. รหัส OTP ยืนยันตัวตนจะส่งไปยัง email ที่แจ้งไว้ > กรอก รหัสยืนยันตัวตน > ยืนยัน

3. กรณีสมัครด้วยเบอร์โทร กรอกเบอร์ > กดสมัคร

a. ตรวจสอบด้วยการเลื่อนจิกซอว์ เลื่อนด้วยแถบเลื่อนด้านล่าง

b. รหัส OTP ยืนยันตัวตนจะส่งไปยังเบอร์ที่แจ้งไว้ > กรอก รหัสยืนยันตัวตน > ยืนยัน

4. คุณอาจสร้างบัญชีโดยใช้บัญชี Google, Facebook, หรือ Line ของคุณในการสมัครได้