บริจาคตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป
จะได้รับเหรียญพระบรมรูปรัชกาลที่ 5
จำนวน 1 เหรียญ ต่อ 1 ใบเสร็จรับเงิน
ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า
จำนวนคงเหลือเหรียญในระบบ : 199