movie-15.png
สุภาพบุรุษเสือไทย
10:27 นาที
(สี / เสียง)
สุภาพบุรุษเสือไทย เป็นภาพยนตร์ ๑๖ มม. พากย์สด สร้างโดย แท้ ประกาศวุฒิสาร กับ ม.จ.ศุกรวรรณดิศ ดิศกุล ในนามปรเมรุภาพยนตร์ ดัดแปลงมาจากนิยายของ เสนีย์ บุษปะเกศ ว่าด้วยเรื่องราวของกำนันไทยที่ถูกเข้าใจผิดว่าเป็นผู้ร้ายจนกลายเป็นเสือไทย ปัจจุบัน ภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่ในสถานะหายสาบสูญ เหลือไว้แต่เพียงเบื้องหลังการถ่ายทำที่ แท้ ประกาศวุฒิสาร ศิลปินแห่งชาติ ได้เก็บรักษาไว้ และมอบให้หอภาพยนตร์อนุรักษ์