movie-14.png
สาวเครือฟ้า
10:23 นาที
(สี / เสียง)
“สาวเครือฟ้า” เป็นภาพยนตร์ 16 มม. ภาพยนตร์ออกฉายครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2496 ที่โรงภาพยนตร์นิวโอเดียน และได้รับความนิยมอย่างมาก ก่อนที่ วิไลวรรณ วัฒนพานิช จะได้รับรางวัลตุ๊กตาทอง ผู้แสดงนำฝ่ายหญิง จากบทบาทดังกล่าว ในงานประกวดภาพยนตร์ไทยครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2500 ส่งผลให้ภาพยนตร์ได้กลับเข้ามาฉายในโรงภาพยนตร์ชั้นหนึ่งอีกครั้งถึง 3 โรง ซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์สำคัญในยุคนั้น ปัจจุบัน ภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่ในสถานะหายสาบสูญ เหลือไว้แต่เพียงเบื้องหลังการถ่ายทำที่ แท้ ประกาศวุฒิสาร ศิลปินแห่งชาติ ได้เก็บรักษาไว้ และมอบให้หอภาพยนตร์อนุรักษ์ ต่อมา ปี พ.ศ. 2549