movie-13.png
เลือดชาวนา
15:19 นาที
(ขาว-ดำ / เสียง)
เศษที่หลงเหลืออยู่ของภาพยนตร์เรื่อง เลือดชาวนา ถ่ายทีโรงถ่ายภาพยนตร์เสียงศรีกรุง โรงถ่ายแห่งแรกของไทย ของพี่น้องตระกูลวสุวัต ผู้บุกเบิกวงการภาพยนตร์ไทย ซึ่งเคยได้รับฉายาว่าเป็น “ฮอลลีวูดแห่งสยาม” ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง ได้ผลิตภาพยนตร์ออกมาเกือบ 20 เรื่อง แต่ปัจจุบัน กลับเหลือรอดมาแค่ เศษภาพยนตร์ เรื่อง เลือดชาวนา เพียง 15 นาทีเท่านั้น หอภาพยนตร์ได้ค้นพบเศษฟิล์มภาพยนตร์นี้ในกรุภาพยนตร์ของ เนย วรรณงาม เจ้าของสายหนังเฉลิมวัฒนา ซึ่งทายาทได้มอบให้ เมื่อ พ.ศ. 2528