movie-10.png
ไทยแลนด์
29:46 นาที
(สี / เสียง )
ภาพยนตร์สารคดีที่ถ่ายทำโดยรัตน์ เปสตันยี เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในแง่มุมต่างๆเช่น การรำ ตะกร้อ มวยไทย พิธีแต่งงาน รำวงมาตรฐาน เป็นต้น