movie-08.png
แหวนวิเศษ
25:00 นาที
(ฟิล์ม 16 มม. / ขาว-ดำ / เงียบ)
แหวนวิเศษ เป็นภาพยนตร์ชนิดเดินเรื่องฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าอยู่หัว (รัชกาลที่7) ที่หลงเหลืออยู่อย่างครบสมบูรณ์เพียงเรื่องเดียว และเป็นภาพยนตร์ตามขนบหนังเงียบ คือมีอินเตอร์ไตเติ้ลคั่นบอกความเป็นไปและบทเจรจาแต่ละฉาก เพียงเรื่องเดียวที่เหลือในประเทศไทยซึ่งอยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สุด