movie-05.png
หลุมศพที่ลือไซต์
29:35 นาที
(ฟิล์ม 16 มม. / ขาว-ดำ / เสียง)
หลุมศพที่ลือไซต์ เป็นตอนหนึ่งของรายการภาพยนตร์สารคดีอายุอานามกว่า 50 ปี ชุดมรดกของไทย ซึ่งเป็นรายการสารคดีทางโทรทัศน์รายการแรก ๆ ของโทรทัศน์โดยคนไทยเป็นผู้สร้าง โดยการขุดค้นในครั้งนี้ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลเดนมาร์คและสยามสมาคม ร่วมทำการสำรวจกับนักสำรวจฝ่ายไทย สมบูรณ์ วิรยศิริ ได้ติดตามคณะสำรวจตั้งแต่คณะออกจากกรุงเทพ ก่อนจะพาผู้ชมไปแหล่งขุดค้นสำคัญสองแห่ง คือ “บางไซต์” และ “ลือไซต์” ตามชื่อของ นายบาง เหลืองแตง และนายลือ เหลืองแตง คนเก่าแก่ของตำบลบ้านเก่าซึ่งพบหลักฐานทางโบราณคดี