movie-04.png
ภาพยนตร์สารคดีชุดมรดกของไทย เพลงเหย่อย
22:48 นาที
(16 มม. / ขาว-ดำ / เสียง)
ภาพยนตร์สารคดีชุดมรดกของไทยเป็นภาพยนตร์สารคดีเชิงท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ลักษณะสำคัญของการรำเหย่อยคือการสืบเท้าโดยเท้าซ้ายจะนำหน้าเท้าขวาตลอดเวลา นอกจากการสืบเท้าแล้วสิ่งที่เป็นแบบฉบับของการรำเหย่อยก็คือเนื้อร้องซึ่งมีเนื้อหาเป็นการเกี้ยวพาราสี การสู่ขอ การลักพาหนีแล้วจบด้วยโห่ลา