Start

รัชกาลที่ ๖ ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานขึ้นครั้งแรกที่ท้องสนามหลวง

ผู้คนมารอต่อแถวกลางแจ้งเพื่อเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งในสมัยนั้นงานวันกาชาดยังถูกเรียกชื่องานว่า “การรับประชาสมาชิกพ.ศ. ๒๔๖๖” โดยเสียค่าสมาชิกปีละ ๑ บาท

วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่กิจการของสภากาชาดสยามและเป็นการชักชวนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมกับสภากาชาดสยามด้วยการเข้าเป็นสมาชิก

ภายในงานมีการจัดกระบวนแห่กาชาด มีประชาชนมาต่อแถวรอชมอย่างล้นหลาม

หน่วยงานต่าง ๆ ส่งตัวแทนร่วมเดินขบวน ในภาพเป็นแตรวงลูกเสือ ตามด้วยหมวดกาชาด และหมวดสมาชิกอนุสภาพกาชาดโรงเรียนราชินี

สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ซึ่งทรงดำรงตำแหน่งสภานัยยิกา สภากาชาดไทยในขณะนั้น เสด็จฯ ทอดพระเนตร กระบวนแห่งานกาชาด

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีทอดพระเนตรโปรแกรมการจัดงานวันกาชาด

กระบวนแห่กาชาดแล่นไปตามท้องถนน กระบวนมีทั้งการเดิน การขี่ม้า และรถยนต์ให้ประชาชนได้ชมและเข้าใจภารกิจของสภากาชาดสยามในขณะนั้น

กระบวนแห่กาชาด เดินตามถนนเยาวราช ในภาพเป็นกระบวนของกองอำนวยการสภากาชาดสยาม

กระบวนรถยนต์ของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระยาภานุพันธ์วงศ์วรเดช แต่งเป็นดวงอาทิตย์ด้วยดอกไม้สด (ได้รับรางวัลที่ ๑ ประเภทแต่งงาม)

กระบวนรถยนต์ของพระยาไพบูลย์สมบัติ แต่งเป็นรูปกล้องกล้องจุลทรรศน์ ตรวจเชื้อโรคและตัวยุง (ได้รับรางวัลที่ ๓ ประเภทแต่งแปลก)

กระบวนรถยนต์ของกองมหันตโทษ (กรมราชทัณฑ์) แต่งเป็นรูปเรือนโบราณสกปรกโสโครก ไม่ถูกต้องตามสุขอนามัย (ได้รับรางวัลที่ ๒ ประเภทแต่งแปลก)

กระบวนรถยนต์ของนายพลโท พระยาวิชิตวงศ์วุฒิไกร แต่งเป็นรูปกะโหลกศีรษะเขียนภาพแสดงเทียบว่า อย่างไรเป็นอนามัยดีและอย่างไรไม่ดี กับใช้ทรัพย์ทางใดถูกทางใดผิด (ได้รับรางวัลที่ ๑ ประเภทแต่งแปลก)

กระบวนรถยนต์ของกองลหุโทษ (กรมราชทัณฑ์) แต่งเป็นรูปนกกาแดง มีการเขียนเชิญชวน เข้าร่วมเป็นสมาชิกสภากาชาดสยาม (ได้รับรางวัลที่ ๓ ประเภทแต่งงาม)

กระบวนรถยนต์ของกรมเกียกกายทหารบก คนแต่งเป็นเศรษฐีมีเงินมากมาย พร้อมเขียนว่า “มีเงินก็ช่วยตัวไม่ได้” อีกนัยหนึ่ง หมายถึงมีเงินก็สู้มีอนามัยที่ดีไม่ได้ (ได้รับรางวัลที่ ๒ ประเภทแต่งงาม)

กระบวนรถยนต์ของนายพลเอก เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต แต่งเป็นรูปเทพธิดาอนามัย ถือฉากกั้นกางเชื้อโรคไว้ (ได้รับรางวัลที่ ๑ ประเภทแต่งงาม)

กระบวนรถยนต์ของสโมสรสามัคคีจีนสยาม แต่งเป็นรูปนางสาวพรหมาเป็นไข้ทรพิษตาย เพราะไม่ปลูกทรพิษ (ได้รับรางวัลที่ ๒ ประเภทขบขัน)

สมาชิกสภากาชาดสยามนั่งพักผ่อนภายในงาน “การรับประชาสมาชิก” ที่จัดขึ้นที่สนามหลวง

มีการจัดแสดงงูพิษของกองวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพิษงูและเซรุ่มกับประชาชน

มีการจัดแสดงงูพิษของกองวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพิษงูและเซรุ่มกับประชาชน

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทอดพระเนตรกิจกรรมภายในงาน

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีทอดพระเนตรการแข่งขันว่าว

กิจกรรมการประกวดว่าวภาพทั้งด้านความสวยงามและนำว่าวขึ้นเล่นจริง ณ ท้องสนามหลวง

ว่าวภาพกาชาดเขียนว่า “ชีวิตย่อมมีค่า สภาเป็นผู้ช่วย ควรบำรุง” ของนายสนิท ชาคนิษฐ ได้รับรางวัลที่ ๑ ประเภทความคิด

ด้านซ้าย ว่าวภาพแมลงวันของนายเสริม ผดุงศิษย์ ได้รับรางวัลที่ ๑ ประเภทความคิด ส่วนด้านขวา ว่าวภาพนกยูงของนายลพ สรรพวิริยะ ได้รับรางวัลี่ ๑ ประเภทความงาม

ว่าวภาพรูปตะขาบ โดยนายเทียน แซ่นฉิน ได้รับรางวัลที่ ๑ ประเภทขบขัน

ว่าวภาพนางพยาบาลเขียนว่า น่าที่ (หน้าที่) ของสภากาชาดคือช่วยท่าน จัดทำโดยนายเที่ยง แก้วศิริ ซึ่งได้รับรางวัลพิเศษ

คณะกรรมการกำลังร่วมชมการเล่นว่าวของผู้เข้าแข่งขัน และตัดสินผู้ที่จะได้รับรางวัลว่าวภาพ

พระรูปคณะกรรมการตัดสินให้รางวัล พระองค์ซ้ายคือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ส่วนพระองค์ขวาที่ทรงประทับนั่งบนเก้าอี้ คือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต

ของรางวัลต่าง ๆ สำหรับมอบให้ผู้ชนะการประกวดและเหล่าสมาชิกสภากาชาดสยาม

พระราชอุทยานสราญรมย์ (2471 - 2480)

Start

โปสเตอร์ยุคแรกในงานการรับประชาสมาชิก เชิญชวนให้ประชาชนร่วมเป็นสมาชิกสภากาชาดโดยเก็บค่าบำรุงปีละ ๑ บาท และมีการมอบเข็มกลัดสภากาชาดสยาม เพื่อใช้ติดที่เสื้อและผ่านเข้าประตู

พ.ศ.๒๕๗๑ มีการเปลี่ยนชื่องานมาเป็น “งานวันกาชาด” นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ปี พ.ศ.๒๕๗๑ รัชกาลที่ ๗ โปรดเกล้าฯ พระราชทาน พระบรมราชานุญาต ให้สภากาชาดสยามได้อาศัยพระราชอุทยานสราญรมย์ เป็นสถานที่จัดงาน

ผู้คนมารอต่อแถวกลางแจ้งเพื่อเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งในสมัยนั้นงานวันกาชาดยังถูกเรียกชื่องานว่า “การรับประชาสมาชิกพ.ศ. ๒๔๖๖” โดยเสียค่าสมาชิกปีละ ๑ บาท

มีการจัดการแสดงกายกรรม รวมทั้งร้องระบำจากกองอนุสมาชิกสภากาชาดสยาม ภายในงานกาชาดที่จัดขึ้น ณ พระราชอุทยานสราญรมย์

การประกวดโดยกองอนามัย สภากาชาดสยาม

สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าซึ่งทรงดำรงตำแหน่งสภานัยยิกาสภากาชาดไทยในขณะนั้นพระราชทานประกาศนียบัตรให้แก่นางอนามัย

ในปี ๒๔๗๒ เริ่มมีกิจกรรมสอยกัลปพฤกษ์เกิดขึ้นครั้งแรกในงานวันกาชาดโดยเงินค่าสอยไม่มีการกำหนด ขึ้นอยู่กับศรัทธาของประชาชน

สถานเสาวภา (2481 - 2499)

Start

โปสเตอร์เชิญเป็นสมาชิกและเชิญบำรุงสภากาชาดไทยในยุคแรก ๆ

ประชาชนมาร่วมงานกาชาดมากมาย เพื่อร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และบำรุงสภากาชาด

บริเวณด้านหน้าสถานเสาวภามีผู้คนมาเข้าร่วมงานกันอย่างเนืองแน่น

การออกร้านขายไอศกรีมของกองอนามัย

สวนอัมพร (2500 - 2559)

Start

ในปี ๒๕๐๐ ได้ย้ายสถานที่จัดงานกาชาดมาที่สวนอัมพร เพื่อให้มีพื้นที่กว้างขวาง รองรับผู้คนมากมายที่ตั้งใจมาร่วมงานวันกาชาด ณ สวนอัมพร

มีการแสดงมากมายเพื่อสร้างความเพลิดเพลินแก่ผู้ร่วมงาน ทั้งเกมตีกอล์ฟจำลอง เกมแข่งรถสำหรับเด็กๆ ที่มาร่วมงานวันกาชาดหรือการแต่งมาสคอตสร้างความบันเทิงแก่เด็ก ๆ

บรรยากาศการประกวดเด็กงานกาชาด โดยแพทย์และพยาบาลหาผู้ชนะเลิศที่เป็นเด็กสุขภาพดี แข็งแรงทั้งด้านร่างกายและอารมณ์

จัดตั้งศูนย์ดวงตาชั่วคราวภายในงานกาชาด ณ สวนอัมพร เพื่อให้ประชาชนได้มาตรวจสุขภาพตาและให้องค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพดวงตา

ประชาชนให้ความสนใจร่วมบริจาคดวงตากับสภากาชาดไทยเป็นจำนวนมาก

บรรยากาศการบริจาคโลหิตภายในงานวันกาชาด สวนอัมพร

มีการจัดกิจกรรมการเดินแฟชั่นภายในงานวันกาชาด สวนอัมพร

บรรยากาศการออกสลากภายในงานกาชาด ณ สวนอัมพร ประจำปีพ.ศ. ๒๕๒๑ โดยการออกสลากกาชาดยังคงเป็นไฮไลท์สำคัญที่ประชาชนเฝ้ารอทุก ๆ ปี

ภายในงานมีการออกร้านของเหล่าสถานทูตประเทศต่าง ๆ มาจำหน่ายสินค้าหายากจากต่างประเทศ

การแสดงบนเวทีหลากหลายสไตล์ ทั้งแนวศิลปวัฒนธรรมไทย การแสดงในรูปแบบตะวันตกหรือกายกรรมที่เรียกเสียงฮือฮาสร้างบรรยากาศสนุกสนานในงานอยู่เสมอ

ภายในงานมีการออกร้านของเหล่าสถานทูตประเทศต่าง ๆ มาจำหน่ายสินค้าหายากจากต่างประเทศ

การแสดงบนเวทีหลากหลายสไตล์ ทั้งแนวศิลปวัฒนธรรมไทย การแสดงในรูปแบบตะวันตกหรือกายกรรมที่เรียกเสียงฮือฮาสร้างบรรยากาศสนุกสนานในงานอยู่เสมอ

การแสดงบนเวทีหลากหลายสไตล์ ทั้งแนวศิลปวัฒนธรรมไทย การแสดงในรูปแบบตะวันตกหรือกายกรรมที่เรียกเสียงฮือฮาสร้างบรรยากาศสนุกสนานในงานอยู่เสมอ

ภายในงานมีการออกร้านของเหล่าสถานทูตประเทศต่าง ๆ มาจำหน่ายสินค้าหายากจากต่างประเทศ

การแสดงบนเวทีหลากหลายสไตล์ ทั้งแนวศิลปวัฒนธรรมไทย การแสดงในรูปแบบตะวันตกหรือกายกรรมที่เรียกเสียงฮือฮาสร้างบรรยากาศสนุกสนานในงานอยู่เสมอ

การแสดงบนเวทีหลากหลายสไตล์ ทั้งแนวศิลปวัฒนธรรมไทย การแสดงในรูปแบบตะวันตกหรือกายกรรมที่เรียกเสียงฮือฮาสร้างบรรยากาศสนุกสนานในงานอยู่เสมอ

แต่ละเหล่าทัพมีการออกร้านเพื่อให้ประชาชนมาเล่นทดสอบความแม่นกับทักษะการยิงปืน จนกลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการกาชาดจนถึงปัจจุบัน

ลีลาศมหากุศลในงานกาชาด ให้หนุ่มสาวเท้าไฟได้ออกจังหวะลีลา โชว์ความพริ้วไหว ถือเป็นกิจกรรมที่สร้างความ ตื่นตาตื่นใจและยังได้ร่วมกุศลด้วย

ผู้เข้าประกวดกุลธิดาภายในงานวันกาชาดประจำปี พ.ศ. ๒๕๓๕

ผู้ชนะการประกวดกุลธิดากาชาด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๓๕

ถ้วยรางวัลและมงกุฎสำหรับผู้ชนะการประกวด ซึ่งมีการประดับอัญมณีสีแดงเป็นรูปสัญลักษณ์กาชาด

ผู้เข้าประกวดนางสาวไทยประจำปี ๒๕๔๐ มาร่วมให้ความบันเทิงกับประชาชนภายในงานวันกาชาด

เหล่าดารามาร่วมกิจกรรมการออกสลากสภากาชาดไทยอ

เกมบิงโกยอดนิยมภายในงานกาชาด

สวนลุมพินี (2561 - ปัจจุบัน)

Start

ในปี ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ งานวันกาชาดได้ย้ายสถานที่มาจัดที่สวนสาธารณะกลางเมืองอย่างสวนลุมพินี

ยามค่ำคืนมีการจัดแสงไฟในสวนลุมพินีอย่างสวยงามสว่างไสว รองรับผู้คนเนืองแน่นที่มาร่วมงาน

จากกิจกรรมสอยกัลปพฤกษ์ในวันวาน กลายมาเป็นกิจกรรมสอยดาวแบบฉบับกาชาด Signature ประจำงานที่ใครก็ไม่อยากพลาด รวมทั้งกิจกรรมตักไข่ ที่มอบความสนุกให้ไม่แพ้กัน

งานกาชาดออนไลน์ (2563 - ปัจจุบัน)

Start

จนถึงปี ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔ เมื่อวิกฤตโรคระบาดมาถึง งานกาชาดจึงต้องงดเว้น เกิดเป็นงานกาชาดออนไลน์ www.งานกาชาด.com ครั้งแรกในประเทศไทย

ในปี ๒๕๖๕ เป็นการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้ง ของงานกาชาดในรูปแบบไฮบริด ที่ให้ทุกคนสามารถร่วมสนุกได้ทั้งที่สวนลุมพินี หรือ กาชาดแบบออนไลน์

งานกาชาดยังคงสร้างรอยยิ้มให้กับผู้มาเที่ยวงาน แม้จะเป็นรอยยิ้มที่อยู่ภายใต้หน้ากากอนามัย เนื่องจากเพิ่งผ่านพ้นวิกฤตโรคระบาดโควิด 19 ไปไม่นาน

บรรยากาศภายในงานกาชาด พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ สวนลุมพินี มีการแจกฟรีกล้าไม้มงคล บรรยากาศการเล่นดนตรีเปิดหมวก สลากกาชาด และการดูดวง จากเหล่าหมอดูชื่อดัง

งานกาชาดสถานที่ๆ จะให้ทุกคนได้ เที่ยวสนุก สุขใจ ได้กุศล เป็นความรื่นเริงคู่คนไทยมากว่า 100 ปี

เข้าสู่งานกาชาดออนไลน์ ๒๕๖๖