Q: ทำไมหาคำสั่งซื้อสลากไม่เจอ

หากหาคำสั่งซื้อสลากไม่เจอ ให้ตรวจสอบก่อนว่าใช้วิธีเข้า login ระบบด้วยวิธีการเดิมกับตอนซื้อสลากหรือไม่ เช่น เข้าด้วย line ก็ต้อง login เข้าด้วย line เหมือนเดิม

หากยังไม่เจอให้แจ้งข้อมูลกับเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบ

  1. ข้อมูลชื่อ - สกุล
  2. เบอร์โทร
  3. หน่วยงานที่สั่งซื้อ เช่น สลากของสภากาชาด สลากของธนาคารทหารไทย เป็นต้น
  4. วันที่สั่งซื้อสลาก (ถ้าจำได้)
  5. เลขที่สลาก (ถ้าจำได้)