Q: เข้าร่วมกิจกรรมแล้วไม่ได้รับ jigsaw ต้องทำอย่างไร

หากเข้าร่วมกิจกรรมแล้วไม่ได้รับ jigsaw ให้ลูกค้าบันทึกภาพหน้าจอเป็นหลักฐาน หรือส่งหลักฐานเป็นสลิปการโอนเงินตามเงื่อนไขกิจกรรมนั้น เข้ามาทาง Facebook chat ของงาน ที่ https://www.facebook.com/redcrossfair เพื่อส่งหลักฐานให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ พร้อมกับแจ้งชื่อ เบอร์โทร email ตามข้อมูลที่ใช้ login เข้าระบบ