Q: ทำไมการยืนยันตัวตนด้วยเบอร์มือถือของฉันจึงสำคัญ?

คุณจำเป็นต้องยืนยันตัวตนผู้ใช้ด้วยเบอร์มือถือของคุณเพื่อที่จะสามารถทำการสั่งซื้อสินค้าได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการยืนยันว่าบัญชีผู้ใช้นั้นถูกต้องและตรงกับเบอร์มือถือของผู้ใช้จริง และเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกค้าทุกท่าน