ได้บุญ-ได้ภาพ ประจำปี 2567
สภากาชาดไทย โดยสำนักงานจัดหารายได้ ได้รับมอบภาพวาดศิลปะหลากหลายรูปแบบจากศิลปิน หน่วยงาน และองค์กรเจ้าของภาพ เพื่อให้สภากาชาดไทยนำมาหาเงินรายได้สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจการช่วยเหลือ
ภารกิจการช่วยเหลือทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย
การบริการทางการแพทย์
และสุขภาพอนามัย
การบริการทางการแพทย์
และสุขภาพอนามัย
การบริการทางการแพทย์
และสุขภาพอนามัย
การบริการทางการแพทย์
และสุขภาพอนามัย
สำนักงานจัดหารายได้ Donation HUB “รับ” เพื่อ “ให้” ศูนย์รวมการรับริจาคและการจัดกิจกรรมหารายได้ เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือของสภากาชาดไทย ได้จัดนิทรรศการ “ได้บุญ-ได้ภาพ” ครั้งที่ 1 ในปี 2559 นำภาพมาจำหน่ายเพื่อหาเงินรายได้สมทบทุนบำรุงสภากาชาดไทย และครั้งที่ 2 เมื่อปี 2562 นำเงินรายได้สมทบทุน โครงการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์เพื่ออาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย พร้อมกับจำหน่ายในห้องได้บุญ ปัจจุบันยังมีภาพวาดอยู่อีกจำนวน 179 ภาพ ซึ่งมีทั้งภาพวิวทิวทัศน์ ภาพดอกไม้นานาชนิด ภาพสัตว์ต่าง ๆ  หลากหลายประเภทที่วาดด้วยสีน้ำ สีน้ำมัน สีอะคริลิก หรือจิตรกรรมลายเส้น ที่ยังอยู่ในสภาพดีมีทั้งภาพพร้อมกรอบและภาพบนผืนเฟรมภาพ (canvas) 
สำนักงานจัดหารายได้จึงจัดโครงการ “ได้บุญ-ได้ภาพ ประจำปี 2567” ขึ้นอีกครั้ง โดยเปิดให้ผู้ที่สนใจภาพวาดได้ร่วมบริจาคเงินตามมูลค่าที่กำหนดแต่ละภาพ ผ่าน www.iredcross.org ทั้งนี้ ทุกการบริจาคตามภาพผู้บริจาคสามารถเลือกรับภาพวาดหรือเลือกส่งต่อภาพวาดให้กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย จ.ชลบุรี นำไปประดับตกแต่งอาคารรักษาพยาบาล และหอผู้ป่วยให้มีความสวยงามต่อไป โดยผู้บริจาคจะได้รับใบเสร็จลดหย่อนภาษี 2 เท่า และรายได้จากการบริจาค ทั้งหมดนำไปสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย จ.ชลบุรี
สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนสำคัญในการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ และช่วยประดับตกแต่ง อาคารรักษาพยาบาลและหอผู้ป่วยโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย จ.ชลบุรี ให้มีความสวยงาม ผ่านโครงการ “ได้บุญ-ได้ภาพ ประจำปี 2567” บนแพลตฟอร์ม www.iredcross.org